"מאה ויותר טיפים לירידה במשקל,
שנצטער שלא ידענו קודם."